ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ

1. Пошук кокурсу

Цей етап передбачає пошук конкретного конкурсу, в межах якого можна отримати фінансування на реалізацію конкретної проєктної ідеї. Для цього потенційному заявнику потрібно звернутися до так званої Робочої програми. Кожні два роки Європейська комісія публікує на сайті Програми «Горизонт 2020» нову Робочу програму. Це документ, який оприлюднюється напередодні нового періоду виконання Програми після завершення всіх термінів подачі заявок за конкурсами поточного року. Робоча програма містить повний перелік та зміст усіх конкурсів, які заплановані на наступний період, за всіма напрямами.

Робоча програма є основним керівним документом, який відображає бачення Європейської комісії стосовно проєктних пропозицій, які вона готова профінансувати. У цій програмі описані головні виклики і проблеми, які мають бути вирішені в межах проєктів «Горизонт 2020», основні очікувані результати і вплив цих проєктів. Інтерфейс роботи з Робочими програмами представлено на рис. 1.

 

Перелік конкурсів поточної Робочої програми можна також знайти на Funding & Tenders Portal. Він надає можливість пошуку необхідного конкурсу за напрямом та статусом (конкурс відкрито, конкурс заплановано, конкурс завершено), а також дає змогу відфільтрувати їх за такими характеристиками як: тематичний напрям, сфера діяльности, запланована дата відкриття конкурсу, кінцевий термін подачі заявок, назва, ідентифікатор конкурсу. Інтерфейс роботи з конкурсами на Funding & Tenders Portal представлено на рис. 2.

2. Пошук партнерів

Важливим кроком під час розроблення проєктної ідеї та роботи над майбутнім проєктом є створення сильного та конкурентоспроможного в обраній галузі консорціуму. При цьому пошук правильних партнерів може виявитися непростим завданням.

Онлайн-ресурси для пошуку партнерів

Однією з потужних онлайн­-платформ для цілеспрямованого пошуку необхідних партнерів з метою створити консорціум у конкретному проєкті є сервіс Partner Search (рис. 3-4). Ця платформа допомагає шукати партнерів серед учасників попередніх проєктів за програмами ЄС у двох напрямках:

 • • за конкретними програмами та тематиками конкурсів;
 • • за організаціями.

Таким чином, майбутній грантоодержувач має змогу заявити про себе, а також звернутися до членів консорціумів успішних та вже виконаних проєктів, а отже, залучити до участи у власному проєкті потрібних партнерів, які мають досвід їх виконання за рамковими програмами ЄС.

Корисним ресурсом для пошуку партнерів є CORDIS Partner Service – одна з найбільших баз даних самостійно зареєстрованих партнерських профілів. На порталі CORDIS у розділі Research Partners можна отримати доступ до профілів партнерів, відкритих конкурсів, партнерських запитів, проєктних пропозицій, пропозицій співпраці, наукових груп. Пошук партнера можна здійснити й за допомогою стрічки Search, вказавши необхідну організацію, пріоритет досліджень тощо.

За допомогою порталу CORDIS можна представити й власні пропозиції. Для цього необхідно пройти процедуру реєстрації та створити свій профіль. Щоб зареєструватися, необхідно зайти на стартову сторінку порталу CORDIS та натиснути кнопку Sign in.

На сьогодні існує чимало систем пошуку партнерів за тематичними напрямами. Деякі з них створені в результаті виконання проєктів 7-ї Рамкової програми, а деякі – за допомогою мереж національних контактних пунктів:

Ideal-ist Partner Search – система пошуку партнерів за напрямом «Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ)»;

Partner Search of Nanosciences and nanotechnologies, Materials and new Production technologies (NMP) – система пошуку партнерів за напрямами «Нанотехнології», «Новітні матеріали», «Передові технології виробництва і обробки», «Біотехнології»;

Partner Search of Fit for Health – система пошуку партнерів за напрямом «Охорона здоров’я»;

Smart, Green and Integrated Transport – система пошуку партнерів за напрямом «Транспорт»;

Partner search of C-Energy37 – система пошуку партнерів за напрямом «Енергетика»;

Partner search of Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials – система пошуку партнерів за напрямом «Клімат, навколишнє середовище, ефективність використання ресурсів і сировини»;

Partner search of Net4Society – система пошуку партнерів за соціально-економічним та гуманітарним напрямами.

Власні контакти

Пошук партнерів для консорціуму серед професійних та особистих контактів є одним із найефективніших способів. Навіть якщо партнери майбутнього заявника не зможуть або не зацікавляться участю в проєкті, вони мають власні контакти і, можливо, серед них знайдеться партнер, який приєднається до консорціуму.

Соціальні мережі

Такий сучасний інструмент поширення інформації як соціальні мережі теж може використовуватися для пошуку партнерів. За допомогою популярних соціальних та медіа ресурсів, таких як LinkedIn, Twitter, відповідних груп та сторінок у мережі Facebook, можна висловити свій інтерес до певної тематики й зацікавити потенційних партнерів в участі у майбутньому проєкті.

Національні контактні пункти

Національні контактні пункти (НКП) – це високопрофесійні служби підтримки, які діють на національному рівні та є важливою складовою реалізації Програми «Горизонт 2020». Серед основних цілей НКП є надання допомоги в пошуку партнерів і створенні консорціумів.

3. Створення облікового запису

Кожен користувач повинен мати обліковий запис для входу на Портал. Якщо у вас вже є такий обліковий запис, ви можете використовувати його для будь-яких взаємодій, підтримуваних на цьому веб-сайті, від подання пропозиції до звітності.

Якщо у вас ще немає облікового запису, його потрібно створити, натиснувши кнопку REGISTER. Інакше ви отримуєте доступ лише до публічних сервісів сайту (наприклад, пошук можливостей фінансування, вказівки щодо читання тощо). Це забезпечить перехід до форми, яку треба заповнити, щоб зареєструватися на порталі (рис. 5).

4. Реєстрація учасників

Реєстрація учасників майбутніх конкурсів є обов’язковою для організацій та фізичних осіб. Усі грантоодержувачі формують електронний реєстр, який спрощує доступ до даних та дозволяє систематизувати інформацію, запити. Для того, щоб подати проєктну пропозицію організація має бути зареєстрована й мати 9-значний ідентифікаційний номер – PIC Code. Цей код є єдиним та унікальним, видається організації при першій її реєстрації. Його потрібно вказувати в будь-яких запитах до Європейської комісії. Зареєстровані користувачі мають можливість подавати проєктні пропозиції на гранти, підписувати документи, управляти проєктами.Для подачі проєктної пропозиції на конкурс «Горизонт 2020» необхідно перевірити наявність реєстрації організації, від якої здійснюється подача проєкту, тобто всі організації (партнери), задіяні в проєкті, мають бути зареєстровані в системі Європейської комісії. Перевірити, чи організація зареєстрована в системі, можна виконуючи наступні кроки:

 1. Зайти на Funding & Tenders Portal
 2. Натиснути на кнопку How to participate.
 3. Потім у вкладці, що відкривається, потрібно знайти посилання: participant register.
  На цій сторінці можна дізнатися, чи зареєстрована вже ваша організація або ж почати реєстрацію.
 4. Натиснувши на позицію Search a PIC потрібно уважно ввести в поле пошуку назву організації, країну, місто, податковий номер, адресу веб-сторінки та іншу інформацію, за якою її можна відшукати в регістрі (рис. 6).

Приклад вигляду персонального кабінету та PIC код для ЛНУ ім. І. Франка

Для реєстрації організації потрібно на сторінці participant register натиснути Register your Organisation (Реєстрація організації). Після цього відкриється сайт European Commission Authentication Service, де потрібно обрати External реєстрацію і далі , відповідно до підказок та кроків, зареєструвати організацію.Після реєстрації організації та надання їй індивідуального ідентифікаційного номера (PIC), потрібно обрати представника адміністрації організації – LEAR (Legal Entity Appointed Representative). LEAR має право керувати правовою та фінансовою інформацією про організацію, а також надавати права доступу до інформації працівникам організації, призначати представників для процедури електронного підпису грантових угод (Legas Signatories, скорочено LSIGNs) або фінансової звітності (Financial Signatories, скорочено FSIGNs).

5. Подання проєктної пропозиції

Всі пропозиції подаються онлайн через ресурс Funding & Tenders Portal. Проєктну пропозицію необхідно надіслати до завершення кінцевого терміну подачі, зазначеного у робочій програмі, до 11.00 за Брюсельським часом. Пропозицію подає координатор проєкту.

6. Оцінювання пропозиції

Оцінювання заявки здійснюється за трьома показниками:

 • досконалість (Excellence);

Зверніть увагу на те, що ваша проєктна пропозиція має відповідати вимогам конкурсу та темі, за якою подається заявка на розгляд. Зокрема, цей розділ буде оцінюватися тільки з погляду відповідности його до назви, тематики та цілей конкурсу.

 • довготривалі результати/вплив (Impact);

Комісія очікує отримати від заявника інформацію щодо того, які потреби споживачів було визначено та на зустріч із якими йтиме компанія, пропонуючи (використовуючи) певний винахід по закінченні проєкту. Слід указати основні економічні вигоди для споживачів, акцентувати увагу на унікальних властивостях вашої пропозиції.

 • якість і ефективність виконання (Implementation).

Інформація про план проєкту у вигляді робочих пакетів, де кожному робочому пакету відповідатиме один очікуваний результат (наприклад, розробка техніко-економічного обґрунтування, у тому числі бізнес-плану).

Оцінки виставляються в балах від «0» до «5» з кроком 0,5. Значення балів:

0 – Пропозиція не відповідає критеріям, що розглядаються, або не може бути оцінена через брак або неповноту інформації;

1 – Незадовільно. Пропозиція недостатньо відповідає критеріям або має серйозні внутрішні недоліки;

2 – Задовільно. Хоча пропозиція значно відповідає  критеріям, є суттєві недоліки;

3 – Добре. Пропозиція відповідає критеріям, хоча потребує певного вдосконалення;

4 – Дуже добре. Пропозиція дуже добре відповідає критеріям, хоча все ж таки можливі певні вдосконалення;

5 – Відмінно. Пропозиція повністю відповідає всім відповідним аспектам критеріїв, що розглядаються. Деякі недоліки є незначними.

7. Підписання грантової угоди

Коли  заявка  успішно  проходить  етап  наукового  оцінювання (тривалістю  5  місяців),  аплікантів  інформують  щодо  результатів.  Тоді Європейська Комісія складає грантову угоду для заявок, які відібрано для  фінансування.  Зазвичай  передбачено  три  місяці  на  підписання грантових угод.