Ласкаво просимо

Програма “Горизонт 2020”

«Горизонт 2020» – це найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько                    80 млрд. євро, розрахована з 2014 по 2020 рік.  Україна стала асоційованим членом цієї програми у 2015 році, що надало українським учасникам рівноправний статус з їхніми європейськими партнерами, а також відкрило можливості впливу на формування змісту Програми.
Серед основних завдань програми «Горизонт 2020» – зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців, сприяти розвитку інновацій та конкурентоспроможності європейської промисловості й бізнесу, вирішувати найбільш гострі питання сучасного європейського суспільства, що знайшло своє відображення у трьох основних напрямах Програми:
– передова наука (excellent science);
– промислове лідерство (industrial leadership);
– суспільні виклики (societal challenges).
Кожен із зазначених напрямів, у свою чергу, поділений на кілька тематичних напрямів, у межах яких можна вибрати конкурc відповідно до Робочої програми, яку Європейська Комісія готує та публікує кожні два роки. Сьогодні доступними є Робочі програми на 2018-2020 роки.

Про НКП

Національні контактні пункти – це високопрофесійні служби підтримки, що діють на національному рівні та є важливою складовою реалізації Програми «Горизонт 2020». Основною метою роботи Національного контактного пункту (НКП) є поширення інформації, надання порад спеціалістів та забезпечення легкого доступу до «Горизонт 2020» усім потенційним заявникам. Зокрема, на сайтах відповідних національних контактних пунктів можна знайти дані про відповідальних за окремі напрямки Програми осіб або профілі партнерів у певній галузі та запити на пошук партнерів. Всі консультації безкоштовні. Наш НКП є членом широкої мережі національних контактних пунктів в Україні, заснованих Міністерством освіти і науки України.

Наш НКП

НКП розташований у Львівському національному університеті імені Івана Франка і зосереджений на двох тематичних напрямах: Future and Emerging Technologies та Inclusive, Innovative and Reflective Societies.

Тематичний напрям Future and Emerging Technologies охоплює три блоки конкурсів:

FET OPEN (відкритого типу) фінансує науково-технічні дослідження, спрямовані на розробку радикально нових майбутніх технологій. Увагу зосереджено на міждисциплінарних дослідницьких підходах зі значною долею ризику. Можливе залучення широкого кола учасників, зокрема молодих дослідників, підприємців, високотехнологічних малих та середніх підприємств.

FET PROACTIVE (проактивний) сприяє створенню нових наукових спільнот шляхом залучення дослідників з різних дисциплін для спільної роботи над створенням нових технологій. Окрім досліджень, FET Proactive передбачає генерування дослідницької дорожньої карти окремих наукових областей, розробку відповідних навчальних матеріалів, а також поширення результатів дослідження для підвищення загальної поінформованості про переваги нових технологій.

FET FLAGSHIPS (флагмани) – це великомасштабні довгострокові науково-дослідні ініціативи для вирішення грандіозних наукових і технологічних завдань. Метою таких проектів є перетворення наукових досягнень у конкретні інноваційні можливості, що сприятимуть зростанню промисловості та вирішенню деяких з основних соціальних проблем, з якими стикається Європа сьогодні.

Робоча програма «Горизонт 2020» за тематичним напрямом Inclusive, innovative and reflective societies на 2018-2020 роки охоплює три тематичні блоки:

MIGRATION (міграція) – орієнтований на практичні рекомендації для регулювання міграції громадян третіх країн на європейському та глобальному рівнях, а також інноваційні рішення для успішної інтеграції мігрантів у європейське суспільство. Це підвищить ефективність діяльності щодо захисту прав біженців на міжнародному рівні, сприятиме регулюванню процесів вимушеного переміщення, заохоченню більш конструктивного дискурсу, а також вибору відповідної стратегії для розв’язання проблем у країнах, що приймають мігрантів. Будуть розроблені рішення, спрямовані на покращення доступу до фактичної інформації про міграцію та її регулювання, зокрема шляхом залучення індивідуального досвіду мігрантів.

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (Соціально-економічні та культурні перетворення в контексті четвертої промислової революції). Конкурси дадуть змогу розв’язати проблеми, які пов’язані зі складними соціально-економічними та культурними обставинами й наслідками четвертої промислової революції в контексті глобалізації та переходу на цифрові технології. Наукові дослідження та розробки запропонують нові тактики й політичні стратегії для полегшення та підтримки перетворень із перспективою збільшення культурного розмаїття та зміцнення соціальних зв’язків, нових або вже наявних соціальних та культурних переваг Європи. Вони сприятимуть сталому процвітанню та розвитку культури завдяки об’єктивній науковій оцінці, соціальним, культурним і технологічним інноваціям, співтворчості та ініціативам «знизу».

GOVERNANCE FOR THE FUTURE (управління майбутнього). Спрямований на вдосконалення наукової бази і розробку дієвих політичних і технологічних рішень, які уможливлять створення належних структур управління на різних рівнях. Зосереджується на основах управління й демократії, підтримуючи нові пропозиції для вирішення політичних питань у ключових конституційних та інституційних сферах, серед яких соціальні права в Європі, довіра, громадянство, диференціація в ЄС, відкрита інноваційна діяльність, політика безпеки та оборони, цифрова демократія, а також постачання суспільних благ, керування єдиним цифровим ринком та європейською хмарною інфраструктурою в контексті державного управління.