Ласкаво просимо

Програма “Горизонт 2020”

«Горизонт 2020» – це найбільша програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько                    80 млрд. євро, розрахована з 2014 по 2020 рік.  Україна стала асоційованим членом цієї програми у 2015 році, що надало українським учасникам рівноправний статус з їхніми європейськими партнерами, а також відкрило можливості впливу на формування змісту Програми.
Серед основних завдань програми «Горизонт 2020» – зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців, сприяти розвитку інновацій та конкурентоспроможності європейської промисловості й бізнесу, вирішувати найбільш гострі питання сучасного європейського суспільства, що знайшло своє відображення у трьох основних напрямах Програми:
– передова наука (excellent science);
– промислове лідерство (industrial leadership);
– суспільні виклики (societal challenges).
Кожен із зазначених напрямів, у свою чергу, поділений на кілька тематичних напрямів, у межах яких можна вибрати конкурc відповідно до Робочої програми, яку Європейська Комісія готує та публікує кожні два роки. Сьогодні доступними є Робочі програми на 2018-2020 роки.

Про НКП

Національні контактні пункти – це високопрофесійні служби підтримки, що діють на національному рівні та є важливою складовою реалізації Програми «Горизонт 2020». Основною метою роботи Національного контактного пункту (НКП) є поширення інформації, надання порад спеціалістів та забезпечення легкого доступу до «Горизонт 2020» усім потенційним заявникам. Зокрема, на сайтах відповідних національних контактних пунктів можна знайти дані про відповідальних за окремі напрямки Програми осіб або профілі партнерів у певній галузі та запити на пошук партнерів. Всі консультації безкоштовні. Наш НКП є членом широкої мережі національних контактних пунктів в Україні, заснованих Міністерством освіти і науки України. НКП розташований у Львівському національному університеті імені Івана Франка і зосереджений на двох тематичних напрямах: “Future and Emerging Technologies” та “Inclusive, Innovative and Reflective Societies”.

Наша команда
Наталія Фарина
Оксана Заремба
Голова НКП